Tècniques d’acoblament

  • detall zinc

LES TÈCNIQUES D’ACOBLAMENT

A : Coberta de junta de llistó

El muntatge logitudinal tradicional és el sistema amb llistons de fusta i tapajunts.

Un llistó de fusta, de forma trapezoïdal o rectangular, es fixa per mitjà de clavat o cargolat a l’entarimat. La seva alçada és de 40 o 50 mm. La subjecció de les fulles i de les safates de zinc s’assegura per una pota de zinc que subjecta els plecs perifèrics. Els tapajunts, en elements d’1 metre de longitud i muntats per solapa, asseguren l’estanquitat del conjunt. La seva fixació es realitza per mitjà de clavat a la part superior amb una pota especial que permet la subjecció del tapajunts, la qual cosa facilita la lliure dilatació.

La tècnica amb llistons:

– Ofereix una gran flexibilitat d’adaptació a les formes complexes ia les penetracions (tolerància de muntatge).

– Permet desmuntar fàcilment en cas que es faci necessari el seu manteniment.

– Crea un aparent forta relleu, buscant sovint pels arquitectes pels seus efectes d’ombra i el seu caràcter urbà.

– No necessita més plegadora d’obra per a la col·locació en fulls (longitud màxima de 3 metres).

B : Coberta de junta alçada

El sistema de junta alçada, més recent, ofereix unes qualitats econòmiques i de durada més adaptades a l’arquitectura contemporània.

– Economia: – reducció del temps d’execució degut a l’ús de màquines de perfilar (perfiladora) i engatillar per al tancament de la junta alçada logitudinal, particularment en grans superfícies de coberta.

– Estanquitat: – la junta alçada garanteix una màxima estanquitat en regions de muntanya o d’alta pluviometria i una gran resistència a les regions molt exposades al vent (possibilitat de modificar, segons les condicions que es presentin, el nombre de potes de fixació de la coberta).

– Discreció: – la poca alçada dels perfils (25 mm com un espersor de 5 mm) contribueix a la modernitat, a la lleugeresa i a la regularitat de la coberta en la seva funció arquitectònica, sobretot en les formes complexes, conferint un aspecte ” high tech “.

Aquest sistema convé particularment a les cobertes de superfície important i les que estan situades en regions de clima rigorós amb nevades freqüents (muntanya o clima continental) molt exposades al vent o la pluja.