Formació i seguretat en obra

 • nuevas

LA SEGURETAT: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

A TEULES hem cregut sempre que vetllar per la seguretat dels nostres treballadors és una filosofia d’empresa més que un obligació, i a través de la llei de prevenció de riscos laborals anem millorant continuament les condicions de seguretat i salut del nostre personal, a mès d’integrar l’acció preventiva al mateix nivell que altres polítiques empresarials per evitar els accidents laborals.

MESURES DE SEGURETAT INDIVIDUALS

Des de TEULES oferim a tots els nostres clients la possibilitat de contractar la instal·lació de les mesures de seguretat col·lectives necessàries i descrites en el pla de prevenció o estudi de seguretat, tals com línia de vida, punts d’ancoratge, suports, motxilles, etc.

Teules pertany al grup d’empreses amb certificació RERA ( Registro de empresas con riesgo de Amianto)

logo_rera

Per això comptem amb l’assessorament i el servei de prevenció aliè que ens oferix l’empresa ASEM Prevención, que elabora per a nosaltres:

 1. Pla de prevenció (obligatori per llei).
 2. Avaluació de riscos, elaboració i actualitzacions (obligatori per llei).
 3. Programa d’activitats preventives (obligatori per llei).
 4. Formació “Recurs preventiu” (curs 50 hores i obligatori per llei).
 5. Formació i informació dels treballadors en les instal·lacions de l’empresa (obligatori per llei).
 6. Seguiment anual de les mesures preventives.
 7. Assessorament tècnic continu.
 8. Registre i manteniment de la documentació.
 9. Vigilància de la salut: RRMM, analítiques, protocols, curs de socorrisme i primers auxilis, memòria anual i conclusions, estudis epidemiològics complets.
 10. Inspeccions tècniques internes de prenció a peu d’obra als nostres instal·ladors.

Teules realitza cursos de formació a les seves instal·lacions.

Curs Actis de Velux

Curs Actis de Velux

Curs de VM zinc

Curs de VM zinc