Garantia i servei post-venda

nueva

SERVEI POST-VENDA:

Un dels segells d’identitat de TEULES és i ha estat sempre la seva post-venda. Creiem que un dels serveis que més valora la nostra clientela és la resposta ràpida i eficient davant qualsevol requeriment del client una vegada acabada l’obra, i ho fem en un termini màxim de 48 hores.

SERVEI MANTENIMENT DE TEULADES:

A més oferim un servei de manteniment (neteja, reposició i reparació) per a qualsevol tipus de teulada, encara que no hagi estat executat per TEULES.

GARANTIA :

TEULES garanteix, per escrit i de forma personalitzada, tots els treballs executats per la nostra plantilla d’instaláladors en obra davant qualsevol vici ocult o visible, així com l’estanqueïtat de les nostres cobertes durant un període de 10 anys.

Al mateix temps, oferim tota la documentació necessària per a la confecció de l’Assegurança Decensal de la construcció, requerida per la direcció facultativa de l’obra i les oficines de control Técnic (OCT).

NUEVA-(2)

CERTIFICATS i GARANTIES

– Certificats de procedència i fabricació dels materials subministrats i/o col·locats.

– Segell d’homologació, certificat d’origen i Fitxa técnica.

– Plànols i justificació de càlculs.

– Certificats d’execució d’estructura de la fusta.

– Certificat de tractament de la fusta.

– Certificat de col·locació de làmina impermeabilitzant.