aislamiento termico con tejas

Aislament tèrmic

L’aïllament tèrmic és fonamental per evitar les fuites de calor a la llar. Això s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de diferents tipus de materials i la funció no és altra que evitar que el fred penetri a través de parets i teulades.

Com millor sigui el material aïllant que s’utilitzi, majors seran les seves capacitats d’aïllament, el que proporcionarà un important estalvi energètic en haver d’utilitzar en menor mesura la calefacció i l’aire condicionat.

A més, la utilització d’un bon material, també permetrà millorar altres paràmetres de l’interior dels habitatges com poden ser el acústics, en actuar també com a barrera contra els sorolls exteriors.

L’aïllant tèrmic s’instal·la tant a l’interior de la façana de l’edifici com a les teulades dels habitatges, el que s’anomena envoltant tèrmica.

Tipus d’aïllament tèrmic
Els millors aïllants són aquells que estan formats per materials porosos, per això, podem parlar principalment de dos tipus, que s’utilitzaran en funció de les necessitats de cada edificació i del lloc on s’instal·laran.

Hi aïllaments naturals com els compostos de llana natural, suro o fusta. Però també hi ha altres artificials com els de llana de vidre o de roca, poliuretà injectat o poliestirè expandit.

La resistència tèrmica d’aquests materials és la que marca la seva capacitat d’aïllament. Per això, cal tenir en compte que la resistència calorífica dels materials d’aïllament és inversament proporcional a la conductivitat de la calor que posseeixen els productes utilitzats com aïllants.

Per tot això, la utilització d’aïllament tèrmic a les llars o edificacions és de summa importància. Ja que suposarà un important estalvi energètic, generarà confort dins dels habitatges en millorar la envoltant tèrmica i, a més, també cal valorar la seva capacitat per evitar les emissions de CO2 a l’atmosfera.

tela asfáltica

Tela asfàltica

La tela asfàltica és un dels materials més utilitzats per aconseguir impermeabilitzar les teulades. Està formada per un feltre amb un alt contingut d’asfalt, així com d’altres fibres minerals i de vidre.

També, rep altres noms com feltre impermeable o feltre de ensostrar. Normalment, la tela asfàltica es presenta en rotllos amb un gruix d’entre tres i quatre mil.límetres formada per una capa del mateix material i una altra més fina de pissarra o alumini, el que facilita la seva instal·lació.

Com instal·lar tela asfàltica

Abans d’instal·lar-la a qualsevol llar, cal realitzar una neteja en profunditat de la zona on es procedirà a col·locar, normalment sota de les Teules o teules. Després, és recomanable aplicar una pintura bituminosa, l’objectiu és fixar la tela.

Posteriorment, cal aplicar calor perquè la part de la tela asfálticaque estarà en contacte amb la superfície interior, s’assenti de manera uniforme. Un cop col·locada, es col·locaran a sobre els materials necessaris per a tipus de construcció, ja siguin rajoles, morters o Teules.

Tipus de teles asfàltiques

Avui dia es comercialitzen diversos tipus de tela asfàltica que s’utilitzen en funció de les necessitats de cada edificació i de l’ús que es vulgui fer d’elles.

La tela asfàltica de pissarra, està formada per fibra de vidre, oxiasfalt, anti adherent, a més d’una capa de protecció mineral. Es tracta d’un material de gran resistència, per això, és el més usat per a l’aïllament de tot tipus de teulades.

Per la seva banda, la d’alumini està composta principalment per aquest material, el que ajuda a protegir les construccions dels raigs del sol.

Finalment, també hi ha al mercat l’anomenada tela asfàltica negra, l’ús està recomanat per a terrasses i patis. Per tot això, la seva instal·lació és prioritària en tot tipus d’edificacions.

bajantes

La importancia de unos buenos canales y bajantes en el hogar

Existen ciertos elementos que se convierten en fundamentales a la hora de estructurar una vivienda y que son necesarios para proteger nuestro hogar.

Hablamos de la instalación de canales y bajantes que servirán para que el agua no se quede estancada en tejados y paredes y pueda fluir de forma correcta.

¿Por qué son importantes?

Los canales son los encargados de ir recogiendo el agua de lluvia a lo largo de todo el tejado para después dirigirla con la ayuda de los bajantes hasta una acequia, acera, terreno, etc.

Estos elementos harán que la casa esté a salvo de salpicaduras y la fachada acabe ensuciándose, sin olvidar que estará protegiendo nuestro hogar de posibles filtraciones que puedan ocasionar humedades indeseadas.

¿Cómo mantenerlos correctamente?

Es muy importante llevar a cabo un par de mantenimientos al año de todo el sistema de canales y bajantes, sobre todo en primavera y en otoño.

Canales y bajantes van recogiendo, además del agua, otros objetos como polvo, tierra, ramas, hojas, plásticos o incluso pequeños animales muertos, que pueden llegar a atascar el sistema de evacuación del agua con los posteriores problemas que ello generará.

De ahí la necesidad de un correcto mantenimiento de todo el sistema, con lo que se mantendrá en un estado óptimo de limpieza, y de ser necesario, reparar o cambiar posibles partes que pudieran estar dañadas.

¿Quién debe hacer el mantenimiento?

Nuestra recomendación es que las labores de mantenimiento las hagan profesionales, debido a que son trabajos que implican cierto riesgo a causa de la altura e inclinación de los tejados, por lo que deberían usarse los sistemas de seguridad apropiados, tales como anclajes, sistemas de seguridad, etc.

Contamos con el personal mejor cualificado y especializado para todo este tipo de trabajos, tanto para su instalación como para su mantenimiento, poniendo al servicio de los clientes años de experiencia y calidad y servicio demostrados.

reparación de tejas

Quan canviar les teules

Com ja sabem, els edificis van deteriorant a poc a poc amb el pas dels anys i això no es dóna tan sols en les façanes d’aquests edificis, sinó també en les seves teulades. Per això, realitzar un manteniment continu de les teulades ens evitarà problemes de major grau que solen procedir del mal estat de les superfícies que estan a la intempèrie. D’altra banda, també destaquem la importància de, en cas de dany, executar la reparació el més aviat possible (per exemple: quan es trenquen algunes teules), perquè aquesta circumstància no es vagi agreujant i després desemboqui en problemes més grans.

A continuació, anem a nomenar els tipus d’avaries més comuns que es donen en aquest tipus de superfícies, així com les solucions.

Avaries o millores més comuns

Canvi de teules Una de les millors solucions quan veiem que les teules han caigut o s’han trencat per algun motiu és canviar-les a temps, ja que si passa massa des que es fan malbé fins que són canviades, això pot desembocar en un mal major, com per exemple: goteres o qualsevol tipus de dany a la teulada.

Instal·lar panells sandvitx

La instal·lació de panells sandvitx pot arribar a ser molt eficaç i beneficiosa, ja que proporciona un gran aïllament a l’habitatge. A més, l’acabat que es brinda a l’interior és diferent i innovador.

Ús de tela asfàltica

L’ús de la tela asfàltica es dóna quan es cobreix la teulada. Es tracta d’una necessitat que sol existir en gairebé totes les comunitats de veïns, ja que volen impermeabilitzar les teulades per donar solució als possibles problemes relacionats amb la humitat que existeixen.

Recomanació final

És molt important que a l’hora de realitzar una reparació comptem amb un professional que estigui realment qualificat per fer aquest tipus de tasques, ja que actualment existeix molt intrusisme i finalment, el barat surt car.

Tejas y materiales de construcción, aliados contra los incendios

L’elecció dels materials de construcció no és una qüestió intranscendent. Això influeix en aspectes tan importants com la sostenibilitat, el futur manteniment, les prestacions tècniques o fins i tot la protecció davant d’incendis.

Com reduir el risc d’incendi?

A les nostres mans està l’oportunitat de limitar el risc que el foc pugui propagar tant a l’interior de la nostra llar com a l’exterior. I per això podem valer-nos de certes mesures passives (disseny i construcció) que seran definitivament determinants. És important tenir en compte alguns punts:

– La capacitat portant: és el temps durant el qual un element pot mantenir la seva resistència mecànica.
– La integritat: com més integritat, més temps pot un element impedir el pas de les flames i els gasos.
– L’aïllament tèrmic: serà l’encarregat d’impedir que la temperatura a la cara no exposada al foc sigui excessivament elevada.

Per a això, la Unió Europea qualifica els materials de construcció en funció del seu òptim comportament davant d’un incendi. La qualificació A1 és la màxima i indica que un element és no combustible i no contribueix a un incendi en grau màxim.

Com protegir la nostra llar?

Per tal de protegir la nostra casa dels efectes de les flames, dos elements poden ser els nostres aliats: les teules ceràmiques i les cobertes inclinades.

Les primeres (classificades per la UE com A1) són elements naturals, d’alta durabilitat i fortalesa, ecològiques, amb poc manteniment i un color inalterable davant el pas del temps i les inclemències meteorològiques.

Pel que fa a les cobertes inclinades, hi ha qüestions de pes per decantar-nos per elles. Per exemple, presenten menys patologies i tenen una llarga vida útil amb poc manteniment.

A més, estalvien energia i posseeixen impermeabilitat i micro ventilació.

Per tot això, l’elecció d’una coberta inclinada de teules ceràmiques ben dissenyada ens garanteix durada, aïllament tèrmic i acústic i una immillorable protecció davant els incendis.

Teules, empresa certificada per a instal·lar sistemes anticaigudes i línies de vida

Teules, empresa certificada per a instal•lar sistemes anticaigudes i línies de vida

Teules, empresa certificada per a instal·lar sistemes anticaigudes i línies de vida

Prevenir els accidents laborals seguint les directrius de la Unió Europea sobre normatives de seguretat és el principal motiu que justifica la instal·lació d’un sistema anticaigudes. Des de Teules oferim el disseny, la instal·lació, la certificació i el manteniment d’aquest tipus de sistemes, ja que des del 2014 som instal·ladors certificats per a Catalunya d’Innotech, una empresa líder del sector a Europa. Continue reading

Teules, instal·lador i distribuïdor oficial de les xemeneies prefabricades Poujolat a Catalunya

Teules, instalador i distribuïdor oficial de les xemeneies prefabricades Poujolat a Catalunya

TEULES, instalador i distribuïdor oficial de les xemeneies prefabricades Poujolat a Catalunya

Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim la seva instal·lació, Teules ha arribat a un acord per ser instal·lador i distribuïdor oficial de Poujolat, una empresa francesa que arriba a Catalunya per a revolucionar el sector amb les seves xemeneies lleugeres prefabricades. Continue reading

Els tres imprescindibles de les teulades

TEULES sempre treballa tenint en compte els tres imprescindibles de les teulades

TEULES sempre treballa tenint en compte els tres imprescindibles de les teulades

La manera de com construir les teulades i les característiques que han de tenir ha anat evolucionant amb el pas del temps. Antigament, per exemple, la ventilació no era un element que es tingués en compte a l’hora de construir una teulada. Des de fa uns anys, juntament amb l’aïllament tèrmic i la impermeabilització, són tres de les característiques imprescindibles a l’hora de construir una bona teulada. Continue reading

TEULES rehabilita la coberta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

TEULES rehabilita la cubierta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

TEULES rehabilita la cubierta de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

TEULES ha estat l’empresa encarregada de rehabilitar la coberta de l’històric edifici de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. L’obra, sota la direcció de l’arquitecte Txell Manresa (MIR Arquitectes), i amb la constructora F. Closa Alegret com a contractista principal, ha comptat amb TEULES com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i cobertes. Continue reading