Coberta sostenible

Des de TEULES hem treballat els darrers anys per tal de transformar i adaptar els nostres productes a un nou escenari ecològic on l’optimització de les energies utilitzades, juntament amb la sostenibilitat de les matèries primeres, sigui el leitmotiv de la nostra companyia, un objectiu que ens permeti preservar amb garanties el nostre entorn més proper i alhora el nostre planeta.

DESCRIPCIÓ COMPLETA
coberta sostenible

LA FUSTA COM A MATÈRIA PRIMERA SOSTENIBLE

La construcció de cobertes és una de les activitats constructives que generen un major impacte en l’entorn per la gran quantitat de recursos que consumeix, en el seu procés constructiu i al llarg de tota la seva vida útil. Al nostre país, històricament ia diferència de gairebé tota la resta d’Europa, els materials utilitzats per a la construcció d’estructures han estat el formigó i l’acer, deixant la fusta relegada a un menor ús estructural i sent la seva aplicació més habitual en acabats decoratius i de revestiment.

Aquesta ha estat la realitat dels últims anys i des TEULES estem intentant contribuir a un canvi d’escenari on la fusta, que és la matèria primera més útil i noble que existeix des d’un punt de vista mediambiental, es converteixi en una de les dues protagonistes principals de la coberta sostenible.

Sovint ens oblidem que la fusta és un material viu, natural, reutilitzable, reciclable i biodegradable i a més és el millor aïllant de tots materials que coneixem gràcies als milions de cel·les d’aire que conformen  la seva estructura cel·lular creant una barrera contra el fred i la calor. Això significa un important estalvi en combustibles fòssils com el petroli, gas o  carbó, reduint notablement el consum d’energia per escalfar o refredar els habitatges construïdes amb cobertes de fusta.

Recordem que la fusta és un material fàcil de mecanitzar i reciclar i gràcies a això necessita poca energia per transformar-la, molt menys que el formigó, l’acer o els materials plàstics, cosa que contribueix a una menor contaminació ambiental. Pensem també que els plantejaments de la fusta com a matèria primera cultivable no són cap utopia, sinó una necessitat. Les associacions com Forestry Initative als Estats Units o Nord Timberland a Europa, controlen la tala de boscos sense posar en perill la sostenibilitat del planeta. Aquest fet deixa clar en un futur immediat, quins seran els criteris d’utilització de matèries primeres per sobre d’interessos partidistes d’empreses privades, sense oblidar que l’ús de la fusta representa una reducció dràstica d’emissions de gasos a l’atmosfera.

L’ENERGIA SOLAR TÈRMICA A LA COBERTA

El segon actor principal de la coberta sostenible són els sistemes d’aprofitament d’energia solar tèrmica que gràcies a l’entrada en vigor del nou codi tècnic de l’edificació (CTE) són d’obligat compliment en totes les noves construccions des del març del 2007. Aquesta norma suposa un impuls definitiu a aquesta tecnologia i a la defensa del medi ambient.

Des TEULES, hem integrat aquesta tecnologia a l’àmbit de les cobertes inclinades a través de captadors solars integrats, respectuosos amb la imatge arquitectònica dels edificis, donant prioritat a dos dels aspectes més importants a l’hora de construir teulades, la seva impermeabilització i estanquitat i per descomptat la seva eficiència energètica, necessària per ser catalogada com a coberta sostenible.

Cal destacar, que des del nostre departament de R + D, hem volgut optimitzar i amortitzar de manera més eficient si s’escau, la utilització d’aquest tipus d’energies ampliant la seva cobertura de manera que complementi el sistema de calefacció d’un habitatge, sobredimensionant el sistema amb un major nombre de captadors solars que aportaran el 100% de l’aigua calenta sanitària i gairebé un 70% de la calefacció de l’habitatge en els mesos d’hivern.