Àrab amb adhesiu especial teules

  • centenaria tierra