Basilica de la Mercè

REHABILITACIÓ TEULADES DE LA BASÍLICA DE LA MERCÈ (Barcelona)