CEIP Montnegre en la Batlloria

  • Ceip

COBERTA CEIP MONTNEGRE EN LA BATLLORIA (Sant Celoni)

Teules ha estat l’encarregada de rehabilitar la coberta del CEIP Montnegre a La Batlloria (Sant Celoni), treballs subcontractats per a la contractista principal, en aquesta ocasió Constructora D’Aro SA i sota la direcció dels arquitectes Albert Quingles i Nicolas Lacroix.

En una primera fase hem procedit a desenrunar la teulada, composta per una solera de maó ceràmic que hem substituït totalment i seguidament hem desmuntat totes les teules i sanejat la meitat, almenys les que presenten un estat més òptim, per reutilitzar posteriorment com a aixopluc a la nova teulada.

Principalment la reforma integral de la coberta s’ha basat en el sanejament i reforç de l’estructura de fusta massissa mitjançant l’aplicació de sistema BETA en els caps de biga encastades a la paret i que presentaven un deteriorament més notable, així com la substitució puntual de elements estructurals de fusta massissa per bigues laminades GL-24 , doblant en alguns casos les bigues existents per tal d’augmentar la seva inèrcia .

Finalment i dins l’àmbit estructural també es van segellar les clivelles o esquerdes amb resina epoxi.

Un cop sanejada, reforçada i substituïda part de l’estructura, hem procedit a instal·lar un panell sandvitx fonoabsorbent de la signatura THERMOCHIP, model TKH 15-60-19, com a suport, amb un acabat interior d’encenalls de magnesita de 15 mm de gruix, un aïllament tèrmic de poliestirè extruït de 60mm i un panell hidròfug de 19 mm a la part superior que hem procedit a impermeabilitzar amb una làmina impermeable i transpirable de la signatura DUPONT.

Després d’impermeabilitzar la coberta hem instal·lat una placa d’ONDULINE que ha de fer les funcions de doble teulada i per descomptat suportar les teules ceràmiques corbes que han estat sanejades en la fase inicial. Aquestes teules s’instal·len a la aixopluc, utilitzant teules de nova fabricació per la canal i d’aquesta manera mantenir l’essència estètica de l’obra original. Per a l’evacuació de les aigües hem instal·lat una canal de xapa galvanitzada en tot el seu perímetre per a l’evacuació d’aigües pluvials.