Esglèsia de la Soletat

  • DESESCOMBRO

Església de la Soledat. Igualada (Bisbat de Vic)

Aquesta és una de les més importants rehabilitacions que Teules ha dut a terme en el patrimoni eclesiàstic de Catalunya per la seva complexitat d’execució i al mal estat inicial de la coberta.
L’església de La Soledat està situada al C/ de la Solitud, núm. 41 d’Igualada i pertany al Bisbat de Vic. L’obra de reforma ha estat dirigida per l’arquitecte Jaume Riba i Samarra i supervisada per Mossén Josep Massana, responsable de la parròquia.

Els treballs de rehabilitació de la coberta s’han basat en una primera fase en el desenrunament i neteja de la meitat de les teules corbes existents, tot seguit en el sanejament de l’estructura de fusta massissa que estava bastant perjudicada, de manera que retirem tots els llistons de fusta que suportaven directament les teules i substituïm i reforcem les bigues que mostraven un major deteriorament en la seva estructura interna per altres noves de fusta laminada GL-24 .

Un cop amb l’estructura de fusta sanejada passem a instal·lar un panell d’aglomerat hidròfug de 19 mm que fes les funcions de solera que havia de rebre i suportar l’aïllament tèrmic en forma de poliestirè extruït de 60 mm i la placa de ONDULINE BT-190 que servirà de suport per a les teules, les noves a la canal i les recuperades a l’aixopluc (subjectes a placa amb adhesiu especial per teules) per així mantenir l’aspecte original de la teulada que data del segle XVII.

A la part d’avaluació d’aigües pluvials instal·lem una canal interior d’acer galvanitzat de 0’8 mm de gruix en tot el seu perímetre amb un desenvolupament considerable que ens permetria evacuar gran quantitat d’aigua en un espai curt de temps.