Fàbrica de panys de Manresa

  • AFPM

Antiga Fàbrica de panys de Manresa

Teules ha col·laborat activament en la rehabilitació de l’antiga Fàbrica de panys de Manresa a través de la constructora principal, la Constructora ARO SA, sota la direcció de l’arquitecte Lluís Piqué i dins del pla nacional E. El nostre àmbit d’actuació ha estat la construcció de la solera i la posterior instal·lació de les teules, part d’elles recuperades i en una superfície de 1500 m2.

Un cop construïda l’estructura amb capçals de fusta massissa, el nostre equip d’instal·ladors s’han encarregat d’instal·lar un maó ceràmic decoratiu vermell llis de 4 cm de gruix, 30 cm d’ample i 80 cm de llarg sobre les corretges de fusta i subjecte mitjançant massilla especial per a tal efecte.
Per sobre d’aquest maó, hem col·locat una placa d’aïllament en forma de poliestirè extruït de densitat 30 i 60mm de gruix que ha suportat la col·locació d’una placa de ONDULINE BT-190 que fa les funcions de suport per a les teules i de doble coberta ja que per les seves característiques tècniques aporta la funció de impermeabilitzant al marge de l’evacuació pròpia que proporcionen les teules.

En l’apartat de les teules cal destacar que per mantenir l’aspecte rústic de l’edifici original es van recuperar més de la meitat de les teules per instal·lar posteriorment de aixopluga i mantenir l’estètica inicial, a la part de la canal es van instal·lar teules corbes de nova fabricació.

El resultat final d’aquesta rehabilitació proporcionarà l’estanquitat necessària per mantenir aquest emblemàtic edifici de la ciutat de Manresa que forma part ja de la seva història industrial més recent, respectant sempre la seva identitat original.