Granja La Ricarda

  • DSCN

GRANJA LA RICARDA

AENA, a través de l’empresa DRAGADOS, subcontracta la reconstrucció de les teulades de la “Granja La Ricarda” a Teules 

La nostra empresa serà l’encarregada de rehabilitar i construir les teulades de la “Granja La Ricarda” al terme municipal del Prat de Llobregat, formant part del projecte que s’emmarca dins de les mesures compensatòries i de protecció del patrimoni arquitectònic i cultural que preveu el Pla director d’ampliació de l’aeroport.

AENA i l’Ajuntament del Prat van acordar en el seu dia reubicar l’edifici en un altre lloc del municipi i fa quatre anys es va encarregar el projecte de desmuntatge, catalogació, emmagatzematge i posterior reconstrucció de la Granja a l’arquitecte Lluís Domènech.

L’equip d’arquitectes format per Sergi Godia, Berta Barrio i Eloi Juvillà és el responsable del projecte d’un equipament que albergarà, entre d’altres espais, una exposició permanent sobre el transport aeri i un taller de restauració d’avions.

Amparo Brea, directora d’infraestructures d’Aena, l’ens públic que finança el projecte, ha destacat que la reconstrucció de la “Granja La Ricarda” contempla la conservació de la coberta i les teules de ceràmica així com altres elements originals de la mateixa com els penjadors metàl·liques i de fusta.

Amb aquest objectiu, Teules ha aportat el seu sistema constructiu “TIV” que ha estat consensuat per la direcció facultativa de l’obra i col·labora amb Dragados en l’execució de tan emblemàtica construcció. Aquesta acció aporta, sense dubte, un nou èxit a la trajectòria professional de la nostra empresa.