Hotel Balneari Termes de Victoria

  • BTV

HOTEL BALNEARI Termes Victoria

Rehabilitació de l’HOTEL BALNEARI Termes Victoria

Teules ha rehabilitat íntegrament la coberta de l’Hotel-Balneari Termes Victòria, situat al c/Barcelona núm. 12 de Caldes de Montbui, sota la direcció de l’arquitecte Josep Mª Campistron.

Aquesta rehabilitació s’ha basat en una primera fase en el desmuntatge de la coberta existent i el sanejament i recuperació de part de les teules substituïdes, per reutilitzar-les en la nova coberta com aculls, i d’aquesta manera mantenir l’estètica original de la teulada. Un cop desmuntades les teules hem passat a desmuntar la solera de maó i les llates de fusta que les sostenien per poder substituir puntualment algunes bigues i mènsules de l’estructura de fusta en mal estat.
Sanejada l’estructura de fusta, passem a instal·lar un panell sandvitx de la signatura TEZNOCUBER 10-60-10 amb acabat interior en aglomerat hidròfug, ja que la coberta no era vista i no era necessari un acabat interior decorat.

Amb aquesta acció hem aportat major rigidesa i reforç estructural a la coberta i per descomptat hem aconseguit un aïllament tèrmic a través de 60 mm de poliestirè extruït.

Després d’instal·lar el panell, hem acoblat un panell ONDULINE BT-190 com a suport per subjectar les teules corbes de la signatura Graells Mod, masia rústica a la canal, i les teules recuperades a l’aixopluc. El cavallet i les careners s’han substituït per una peça rústica que desitjava imitar les peces originals i que han estat esmaltades expressament per a aquesta obra en esmalt color verd oliva, subjectes mecànicament a un llistó de fusta tractat i amb una làmina impermeabilitzant i ventilable per careners anomenada VENTITOP de la signatura Klober.

Cal destacar el reforç realitzat en les mènsules dels voladissos, una de les parts més importants d’aquesta coberta pel seu alt valor artístic i decoratiu, aconseguit mitjançant uns tirants de xapa galvanitzada fixats a una biga de reforç. També es va rehabilitar la bola decorativa de coronació del carener, element ornamental de vital importància en el conjunt de la coberta.