Universitat de Cervera

  • cervera

UNIVERSITAT DE CERVERA

Teules restaura la coberta de la capella de la universitat de Cervera

La Fundació Mútua General de Catalunya, juntament amb el departament de Cultura de la Generalitat i el patronat de la Universitat de Cervera van signar el 16 de març de 2005 el conveni de col·laboració per a la restauració de la capella o parainfo de la universitat de Cervera. En aquesta ocasió, TEules va ser contractada per realitzar les partides de restauració de la coberta pel contractista principal de l’obra, Emcofa SA, reconeguda empresa constructora de la comarca de l’Anoia.

L’espai que ocupa la Universitat de Cervera des del segle XVIII deixa entreveure la importància que va aconseguir. La va fer construir Felip V per traslladar-hi els estudis de tots els altres centres universitaris de Catalunya. Va ser l’única universitat que va funcionar a Catalunya entre els anys 1740 i 1842, i en ella van estudiar personatges com Narcís Monturiol, Joan Prim, Jaume Balmes i Milà i Fontanals.

Després que la universitat es traslladés a Barcelona el 1842, l’edifici ha tingut diversos usos. Actualment, allotja diverses institucions i entitats, com un institut d’ensenyament mitjà, un centre de formació professional, un centre associat a la universitat a distància, un dipòsit documental depenent de l’arxiu de la Corona d’ Aragó i l’arxiu Històric Comarcal. A més, en les instal·lacions de l’entitat tenen lloc diferents actuacions culturals (concerts, exposicions, etc.)

L’actuació que s’ha dut a terme correspon a l’edifici central de la universitat. S’han restaurat exteriorment les façanes i les cobertes, i en l’àmbit d’aquestes últimes s’han arreglat tots els elements constructius deteriorats. També l’espai de les golfes s’ha millorat constructivament i s’han adequat l’aïllament tèrmic, les instal·lacions i l’accessibilitat.

Constructivament les accions que s’han realitzat a la coberta són les següents:
1-Desmuntatge de teula
2-Demolició de de solera
3-Sanejament d’estructura de bigues de fusta

Creem un suport nou incorporant requisits del nou CTE, intentant respectar l’estat original mitjançant:
1-Panell Thermochip THH amb aïllament de 30 mm
2-Onduline sota teula BT – 190
3-Instal·lació de teula amb canals noves i aculls degudament sanejades. Col·locades amb adhesiu especial teules per alleugerir el pes propi de la teulada i assegurar una total fixació de les teules per la pròpia pendent de la teulada ( 63%) i l’acció del vent en aquesta zona.
4-Rematada de careners i tremujals amb teula corba esmaltada color mel així com canals i gàrgoles de zinc per respectar l’estètica de l’edifici amb una solució tècnicament superior, neta i avantguardista.