Tag Archives: mantenimiento de tejas

mantenimientos de tejados

El manteniment de teulades, una obligació

En ocasions, la teulada d’una casa o edifici no rep l’atenció que necessita. No tothom és conscient que cal fer-ne una revisió periòdica per poder confirmar que no s’han produït danys amb el pas del temps i que, si se n’ha produït algun, es pot solucionar abans que les mesures que calgui prendre posteriorment siguin més complexes i, per tant, més costoses per a les nostres butxaques.

Continue reading