Blog

Teules, com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i de cobertes, ha dut a terme les tasques de rehabilitació de les cobertes del Mercat del Born. L’obra s’ha realitzat com a empresa subcontractada per la UTE SAPIC -TAUICESA, encarregada de la rehabilitació integral de l’edifici que promou BIMSA, i s’ha executat segons el projecte redactat pels arquitectes Enric Soria i Rafael Cáceres. La direcció d’execució la realitzen els arquitectes tècnics Joaquim Pàmies i Xavier Pazos.

El Mercat del Born

Abans d’iniciar els treballs a la coberta es van instal·lar les mesures de seguretat necessàries compostes de xarxes sota coberta, proteccions perimetrals als ràfecs i línies de vida definitives amb pals d’acer inoxidable soldats a l’estructura de les lluernes, per permetre posteriors tasques de manteniment.
(més…)

TEULES, com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i de cobertes, ha dut a terme les tasques de rehabilitació de les cobertes del Mercat de la Llibertat, orientades a millorar l’aïllament tèrmic i la impermeabilització, així com la partida més important a nivell de conservació de l’aspecte original de la teulada, les teules esmaltades.

L’obra s’ha realitzat com a subcontractació de l’empresa DRAGADOS, encarregada de la rehabilitació integral de l’edifici que va promoure l’Ajuntament de Barcelona, i s’ha executat segons el projecte redactat per l’estudi d’arquitectura Pb2, dirigit per Josep Llobet. La direcció d’execució va ser realitzada per l’arquitecte tècnic Eduard Pérez.

 

El Mercat de la Llibertat

(més…)

Si bé hi ha moltes formes de construir una teulada, hi ha dos tipus de teula que predominen en tota construcció d’aquestes característiques: una és la teula plana, que requereix una coberta uniforme que permeti que les peces puguin encaixar a la perfecció evitant problemes com les goteres, i una altra és la coneguda teula àrab, que posseeix diverses facilitats d’encaix sobre una coberta que compti amb formes irregulars.
(més…)

Possiblement hàgiu vist en més d’una ocasió com són les cases de molts racons del món, cridant-vos l’atenció la forma de construcció de cadascuna d’elles, algunes més cridaneres i efectives que unes altres, però sempre molt originals, com és el cas de les orientals. Us heu parat a pensar alguna vegada per què tenen aquesta forma les teulades de les cases xineses?
Normalment són teulades de fusta i si bé que no són a dues aigües, com solem estar acostumats al món Occidental, sí que tenen unes característiques molt especials que fa que aquestes construccions siguin úniques i sobretot molt vistoses.

Aquest característic estil és heretat del propi origen nòmada dels antics pobles xinesos, amb una forma que ens recorda lleugerament al que podria ser una tenda de campanya.Els xinesos van ser nòmades a causa de les invasions tàrtares i manxúries, (més…)

La fusta compta amb una gran tradició per a molts pobles i civilitzacions dins del món de la construcció, i en l’actualitat podem trobar infinitat de referències de construccions d’aquest material que mantenen intactes les seves cobertes de fusta malgrat el pas dels anys i dels segles. Sí, heu llegit bé, dels segles!

A la localitat noruega d’Orneset es troba una de les esglésies de fusta més impressionants i antigues de totes les que es mantenen en peu a l’actualitat. (més…)

Tot i que les teulades estan dissenyades per durar molts anys, hem de tenir en compte el seu manteniment per evitar que qualsevol problema pugui fer-se més gran i es converteixi en quelcom més important. Una simple esquerda, per exemple, pot permetre la filtració d’aigua, provocant humitats, curtcircuits, o oxidant canonades entre altres greuges.

És molt important revisar l’exterior i veure si hi ha teules trencades o soltes; si es compta amb teulades de fusta, cal examinar si les teules estan corbades, esquerdades o si també estan soltes. A més, és necessari netejar bé la teulada per evitar que residus com pols o fulles obstaculitzin el drenatge de la teulada. Així mateix, també és important retirar les fulles per evitar que aquestes es podreixin i puguin afectar la integritat de les teules. (més…)

En ocasions, la teulada d’una casa o edifici no rep l’atenció que necessita. No tothom és conscient que cal fer-ne una

revisió periòdica per poder confirmar que no s’han produït danys amb el pas del temps i que, si se n’ha produït algun, es pot solucionar abans que les mesures que calgui prendre posteriorment siguin més complexes i, per tant, més costoses per a les nostres butxaques.

Hem de deixar que els experts ens assessorin en tot moment, i ells ens recorden que és bastant important fer una revisió, almenys una a l’any, per prevenir possibles riscos. Per això cal tenir en compte la importància de mantenir sempre una teulada en les condicions més òptimes. (més…)

A l’hora de reformar la nostra casa ens poden aparèixer dubtes sobre quin material triar per a la coberta. Cadascun d’ells té unes característiques diferents,  però una de les millors alternatives que tenim en l’actualitat són les cobertes de fusta, un material que ens reportarà molts avantatges.

Una avantage primordial és el seu manteniment, que resulta tremendament simple, però tampoc no podem oblidar-nos que la fusta és més econòmica que altres materials i que s’instal•la en un curt espai de temps, ocasionant les menors molèsties possible. També és una formidable opció perquè ofereix una excel·lent resistència als canvis dràstics de temps, independentment de si es viu en una zona humida o calorosa.

Les cobertes de fusta es poden instal·lar pràcticament a qualsevol casa i podem aplicar-hi l’estil que més s’adeqüi a la construcció i que més ens agradi.
A la vegada, la fusta és respectuosa amb el medi ambient, (més…)