Blog

Sovint succeeix que la teulada d’una casa o un edifici passa molt temps sense rebre l’atenció necessària. L’idoni és realitzar revisions periòdiques (els especialistes asseguren que almenys una vegada a l’any), per assegurar-se que no s’han produït danys i, en cas que aquests existeixin, poder reparar-los abans que la seva gravetat augmenti i la seva solució sigui més complicada.

Aquestes comprovacions són més necessàries en cas que la teulada hagi sofert inclemències climàtiques (tempestes, forts vents, caiguda de calamarsa o neu, etc.). Però no fan falta aquestes condicions perquè el sostre es deteriori: solament l’acció de la humitat o la branca d’un arbre massa propera poden ser causa de petits perjudicis que, amb el temps, resultin problemàtics.

Riscos de la falta de manteniment de la teulada

Els principals riscos de la falta de manteniment de les teulades són dues: d’una banda, el trencament i eventual caiguda d’una teula i, per l’altre, la formació d’esquerdes.

Si una teula es desenganxa i queda solta, la gravetat i el vent podrien fer que caigui, amb el natural risc que lastime a algú o trenqui alguna cosa que estigui sota. Per saber si hi ha alguna teula solta, pot bastar amb una revisió visual: en general, les que no estan fixades al sostre apareixen trencades, desplaçades o tortes. Per a una major seguretat, s’aconsella examinar la teulada amb deteniment per comprovar que no hi ha peces soltes

 

El segon problema, la formació d’esquerdes, està relacionat amb el primer, ja que si una teula es trenca, es desplaça o cau, el buit que deixa donarà lloc a una esquerda. No obstant això, no fa falta que ocorri això amb una teula perquè es formi una esquerda: aquesta pugues haver-se de solament a l’acció de fongs o a una mala impermeabilització.

Les esquerdes provoquen filtracions, humitats i goteres a l’interior de l’habitatge. En cas que es detectin esquerdes, s’ha de procedir a segellar-les amb un morter aïllant i després assegurar el sostre amb algun material impermeabilizante. Un mètode recomanat és el d’instal·lar bandes de zinc al llarg de les junturas de la teulada. Aquestes tires creen una capa d’òxid de zinc, que resulta inofensiu per a les teules i impedeix el creixement de fongs i altres agents nocius.

Tant la formació d’esquerdes com el trencament o desplaçament d’esquerdes poden deure’s a l’acció de tempestes, però també a la simple erosió causada pel clima durant un temps perllongat. I existeixen altres factors: un sostre que no rep molt sol (perquè està sota l’ombra d’un arbre o perquè està orientat cap al nord) serà més propens a l’acció de fongs, algues i bacteris que un que rep la llum del sol de forma més directa. És a dir, hi ha molts elements que afecten l’estat de la teulada. Per això l’aconsellable, en qualsevol cas, és revisar-ho a consciència per actuar a temps davant qualsevol inconvenient.

 

Consells per al manteniment de la teulada

A continuació s’enumeren alguns consells que s’han de tenir en compte per protegir les teulades.

  • Revisar almenys una vegada a l’any l’estat de la teulada. De ser possible, s’ha d’observar, a més, el revestiment inferior de la teulada, per comprovar que no ha estat danyat per la humitat. L’idoni és que un expert en manteniment de sostres també efectuï una revisió, encara que amb una freqüència menor: cada cinc anys.
  • Procurar que no hi hagi branques d’arbres prop del sostre. Si n’hi ha, tallar-les per evitar que freguin o pengin sobre ell. Si es té una xemeneia, s’ha de tenir especial cuidat que no quedin branques per damunt o massa a prop, per garantir una bona ventilació i reduir el risc de possibles incendis.
  • Examinar, a més de les teules, l’estat de les junturas en el sostre, tant entre les pròpies teules com en les vores i, si els hi ha en la xemeneia, conductes de ventilació, la golfa, claraboies i lluernes.
  • Netejar les teules i les junturas no solament de brutícia, sinó també de nius d’ocells, aranyes, insectes i fongs. El mateix per a les antenes de televisió, penells i qualsevol altre objecte instal·lat en el sostre.
  • Llevar totes les fulles caigudes dels arbres que s’acumulin en els canalons de desguàs, sobretot a la tardor i principis de l’hivern. En aquestes èpoques, tals fulles poden bloquejar els conductes i generar que l’aigua s’estacioni allí, convertint-se en un focus d’insectes, bacteris i altres agents que puguin actuar de forma negativa sobre el sostre i també sobre les parets de la casa (a més dels riscos que comporten per a la salut).

El treball vertical és el conjunt d’activitats que es realitzen amb cables, entenimentades, així com altres accessoris i dispositius professionals, que faciliten el treball d’un operari suspès en altura amb l’objectiu de realitzar determinades tasques sobre els edificis.

És fonamental recórrer a un equip experimentat d’especialistes qualificats. Així, realitzaran amb total seguretat qualsevol servei en aquest camp, ja que són experts en les tècniques corresponents.

D’altra banda, el treball vertical és una consistent i dinàmica alternativa al car i lent procés del andamiaje tradicional.

Serveis principals del treball vertical

Reparació de goteres

Com a part indispensable del manteniment d’un edifici, les goteres són tractades mitjançant impermeabilitzacions per protegir les cobertes, la qual cosa garanteix la seva durabilitat.

Protecció de façanes

Igualment, les façanes són elements estructurals essencials que necessiten atenció específica, mitjançant prevenció i reparació d’humitats o fissures que resultin inaccessibles.

També, pot ser necessària la realització de soldadures i oxicortes, igual que operacions d’esquerdejats i revocos.

Patis interiors

Els patis interiors són de difícil accés, per la qual cosa el treball vertical resulta fonamental per pintar-los, mantenir-los i rehabilitar-los.

Sistema anti-aus

Depenent del lloc i de la concentració d’aus, es poden emprar sistemes anti-aus de xarxes o elèctrics que emetin petites descàrregues. També, es poden utilitzar pinchos.

A més, els mètodes químics usats per espantar a les colomes, disminueixen la seva capacitat visual i afecten el seu olfacte, per evitar que es posin.

El treball vertical implica gran diversitat de delicades operacions que es realitzen a gran altura o en llocs difícilment accessibles. Pel que és necessari comptar amb experts treballadors, homologats amb les certificacions oficials requerides. Sempre convé contactar amb empreses expertes en aquest sector. D’aquesta forma es garanteix completament tant la seguretat dels especialistes implicats com de les persones o béns sobre la via pública.