Rehabilitació de teulades

Sovint succeeix que la teulada d’una casa o un edifici passa molt temps sense rebre l’atenció necessària. L’idoni és realitzar revisions periòdiques (els especialistes asseguren que almenys una vegada a l’any), per assegurar-se que no s’han produït danys i, en cas que aquests existeixin, poder reparar-los abans que la seva gravetat augmenti i la seva solució sigui més complicada.

Aquestes comprovacions són més necessàries en cas que la teulada hagi sofert inclemències climàtiques (tempestes, forts vents, caiguda de calamarsa o neu, etc.). Però no fan falta aquestes condicions perquè el sostre es deteriori: solament l’acció de la humitat o la branca d’un arbre massa propera poden ser causa de petits perjudicis que, amb el temps, resultin problemàtics.

Riscos de la falta de manteniment de la teulada

Els principals riscos de la falta de manteniment de les teulades són dues: d’una banda, el trencament i eventual caiguda d’una teula i, per l’altre, la formació d’esquerdes.

Si una teula es desenganxa i queda solta, la gravetat i el vent podrien fer que caigui, amb el natural risc que lastime a algú o trenqui alguna cosa que estigui sota. Per saber si hi ha alguna teula solta, pot bastar amb una revisió visual: en general, les que no estan fixades al sostre apareixen trencades, desplaçades o tortes. Per a una major seguretat, s’aconsella examinar la teulada amb deteniment per comprovar que no hi ha peces soltes

 

El segon problema, la formació d’esquerdes, està relacionat amb el primer, ja que si una teula es trenca, es desplaça o cau, el buit que deixa donarà lloc a una esquerda. No obstant això, no fa falta que ocorri això amb una teula perquè es formi una esquerda: aquesta pugues haver-se de solament a l’acció de fongs o a una mala impermeabilització.

Les esquerdes provoquen filtracions, humitats i goteres a l’interior de l’habitatge. En cas que es detectin esquerdes, s’ha de procedir a segellar-les amb un morter aïllant i després assegurar el sostre amb algun material impermeabilizante. Un mètode recomanat és el d’instal·lar bandes de zinc al llarg de les junturas de la teulada. Aquestes tires creen una capa d’òxid de zinc, que resulta inofensiu per a les teules i impedeix el creixement de fongs i altres agents nocius.

Tant la formació d’esquerdes com el trencament o desplaçament d’esquerdes poden deure’s a l’acció de tempestes, però també a la simple erosió causada pel clima durant un temps perllongat. I existeixen altres factors: un sostre que no rep molt sol (perquè està sota l’ombra d’un arbre o perquè està orientat cap al nord) serà més propens a l’acció de fongs, algues i bacteris que un que rep la llum del sol de forma més directa. És a dir, hi ha molts elements que afecten l’estat de la teulada. Per això l’aconsellable, en qualsevol cas, és revisar-ho a consciència per actuar a temps davant qualsevol inconvenient.

 

Consells per al manteniment de la teulada

A continuació s’enumeren alguns consells que s’han de tenir en compte per protegir les teulades.

  • Revisar almenys una vegada a l’any l’estat de la teulada. De ser possible, s’ha d’observar, a més, el revestiment inferior de la teulada, per comprovar que no ha estat danyat per la humitat. L’idoni és que un expert en manteniment de sostres també efectuï una revisió, encara que amb una freqüència menor: cada cinc anys.
  • Procurar que no hi hagi branques d’arbres prop del sostre. Si n’hi ha, tallar-les per evitar que freguin o pengin sobre ell. Si es té una xemeneia, s’ha de tenir especial cuidat que no quedin branques per damunt o massa a prop, per garantir una bona ventilació i reduir el risc de possibles incendis.
  • Examinar, a més de les teules, l’estat de les junturas en el sostre, tant entre les pròpies teules com en les vores i, si els hi ha en la xemeneia, conductes de ventilació, la golfa, claraboies i lluernes.
  • Netejar les teules i les junturas no solament de brutícia, sinó també de nius d’ocells, aranyes, insectes i fongs. El mateix per a les antenes de televisió, penells i qualsevol altre objecte instal·lat en el sostre.
  • Llevar totes les fulles caigudes dels arbres que s’acumulin en els canalons de desguàs, sobretot a la tardor i principis de l’hivern. En aquestes èpoques, tals fulles poden bloquejar els conductes i generar que l’aigua s’estacioni allí, convertint-se en un focus d’insectes, bacteris i altres agents que puguin actuar de forma negativa sobre el sostre i també sobre les parets de la casa (a més dels riscos que comporten per a la salut).

El treball vertical és el conjunt d’activitats que es realitzen amb cables, entenimentades, així com altres accessoris i dispositius professionals, que faciliten el treball d’un operari suspès en altura amb l’objectiu de realitzar determinades tasques sobre els edificis.

És fonamental recórrer a un equip experimentat d’especialistes qualificats. Així, realitzaran amb total seguretat qualsevol servei en aquest camp, ja que són experts en les tècniques corresponents.

D’altra banda, el treball vertical és una consistent i dinàmica alternativa al car i lent procés del andamiaje tradicional.

Serveis principals del treball vertical

Reparació de goteres

Com a part indispensable del manteniment d’un edifici, les goteres són tractades mitjançant impermeabilitzacions per protegir les cobertes, la qual cosa garanteix la seva durabilitat.

Protecció de façanes

Igualment, les façanes són elements estructurals essencials que necessiten atenció específica, mitjançant prevenció i reparació d’humitats o fissures que resultin inaccessibles.

També, pot ser necessària la realització de soldadures i oxicortes, igual que operacions d’esquerdejats i revocos.

Patis interiors

Els patis interiors són de difícil accés, per la qual cosa el treball vertical resulta fonamental per pintar-los, mantenir-los i rehabilitar-los.

Sistema anti-aus

Depenent del lloc i de la concentració d’aus, es poden emprar sistemes anti-aus de xarxes o elèctrics que emetin petites descàrregues. També, es poden utilitzar pinchos.

A més, els mètodes químics usats per espantar a les colomes, disminueixen la seva capacitat visual i afecten el seu olfacte, per evitar que es posin.

El treball vertical implica gran diversitat de delicades operacions que es realitzen a gran altura o en llocs difícilment accessibles. Pel que és necessari comptar amb experts treballadors, homologats amb les certificacions oficials requerides. Sempre convé contactar amb empreses expertes en aquest sector. D’aquesta forma es garanteix completament tant la seguretat dels especialistes implicats com de les persones o béns sobre la via pública.

Existeix una gran varietat de teules que s’adapten a multitud de preferències estètiques, climes o requeriments funcionals. Per exemple, la teula àrab resulta ideal per a teulades inclinades amb la funció principal d’escórrer l’aigua de pluja.

Normalment, necessitaràs 27 peces per cobrir un metre quadrat amb un solapamiento del 20 % de la longitud de les unitats. El model tradicional de teula àrab presenta un pes aproximat de 2 kg, disposant-se les peces amorteradas i fixes a la teulada.

Altres tipus comuns de teules

Al marge de la teula àrab tan característica de l’arquitectura espanyola regional, existeixen molts altres tipus de teules diferents de variada funcionalitat.

Per exemple, pots recórrer a les teules d’asfalt, que resulten molt resistents i econòmiques. En general, estan constituïdes per materials de reforç com la fibra de vidre i altres materials orgànics, que s’impregnen en asfalt per generar una pel·lícula impermeable. Destaquem la seva versatilitat, doncs poden imitar formats molt diversos i altres dissenys més clàssics de teules. Resulten lleugeres i presenten caràcter ignífugo.

Per la seva banda, les teules d’argila poden ser també molt duradores, però no resulten resistents a l’impacte. Com saps, constitueixen teulades molt elegants i la seva producció és sostenible en termes mediambientals.

Finalment, et presentem les teules de fusta, idònies per a teulades amb pendents majors de 20 graus per desguassar amb rapidesa. Poden ser de cedre, acàcia, roure o castanyer. Es consideren altament ecològiques, doncs no estan sotmeses a cap procés industrial ni tractament. De fet, generalment, s’empra la fusta verda sense assecar.

Com veus, cada tipus de teula presenta un rendiment específic que has de considerar per configurar la teva teulada ideal. Des de l’antiga teula àrab fins a les teules d’avantguarda amb fibra de vidre, el mercat et demostra que el futur de la teula com a element estructural i estètic té encara llarga vida en el nostre paisatge.

TEULES ha estat l’empresa encarregada de rehabilitar la coberta de l’històric edifici de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. L’obra, sota la direcció de l’arquitecte Txell Manresa (MIR Arquitectes), i amb la constructora F. Closa Alegret com a contractista principal, ha comptat amb TEULES com a empresa especialista en la rehabilitació de teulades i cobertes.

La primera fase de les obres de rehabilitació d’aquest edifici, que està pressupostada en 1’7 milions d’euros, es va iniciar a l’abril d’aquest 2015. En aquesta primera part es plantejava tractar la conservació, sanejament i reforç de l’estructura de l’edifici, la rehabilitació de la planta baixa i primera planta i l’ampliació d’aquestes.

Rehabilitar la teulada pels tèrmits a les bigues de fusta (més…)

La teulada és la part més important dels habitatges i la que està més exposada a les inclemències meteorològiques. Això, juntament amb el pas del temps, són els factors que més erosionen les teulades i fan que perdin estanqueïtat i eficiència.

Un bon manteniment de la teulada suposa un estalvi econòmic

Cada cop més, el sota-coberta dels habitatges s’arregla i es condiciona per ser una part més de la casa on fer vida. Aquest és un motiu més per donar-li la importància que cal a la revisió periòdica de la teulada.
(més…)

Una de les principals preocupacions de TEULES és oferir treballs d’alta qualitat. En primer lloc, perquè sabem la importància que té la teulada per a un edifici. I en segon lloc, perquè volem la màxima satisfacció dels nostres clients. Per aquest motiu, totes les nostres obres, tant d’instal·lació com de reparació, tenen una garantia de 10 anys. Si bé la llei obliga en la majoria dels casos a oferir-ne una de cinc anys com a màxim, nosaltres volem que els nostres clients gaudeixin de la màxima tranquil·litat i seguretat, garantint la durabilitat de la nostra feina a llarg termini.

Un dossier de garantia de l’obra de rehabilitació de la teulada

Quan finalitzem qualsevol obra de reforma, instal·lació o rehabilitació de la teulada o la coberta, entreguem al client un dossier de garantia conforme som els responsables de l’execució de l’obra. Aquest compromís demostra la professionalitat i confiança del nostre equip i l’excel·lent qualitat dels materials emprats. (més…)

Aprofitar unes golfes com a un espai més de la casa, ventilat i lluminós, és més senzill i econòmic del que sembla.

A Teules en som especialistes gràcies a la instal·lació de les finestres per a teulades Velux, empresa líder mundial en el sector, que a través d’un sistema ideat especialment per dotar de llum l’espai sota coberta d’un habitatge permet fer-lo més confortable i ampliar-ne els seus usos.

Aconseguir més llum i una millor ventilació a casa

Aquest és el cas d’una de les actuacions realitzades per Teules a un habitatge unifamiliar de Vilanova. Les golfes s’utilitzaven com l’habitació dels jocs dels petits de la casa, però davant la necessitat d’adaptar-la com a dormitori per a convidats, la falta de llum natural i de ventilació era un problema. (més…)

La rehabilitació de la coberta de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè és, sens dubte, una de les obres més emblemàtiques en què ha participat Teules. Situada al barri gòtic de Barcelona, ​​es va construir entre els anys 1765 i 1775 i està dedicada a la patrona de la ciutat.

El 2011, la nau central de l’edifici presentava problemes de filtracions d’aigua i, després de confirmar que algunes de les bigues estaven deteriorades, es va determinar la necessitat de refer la teulada.

 

 

 

(més…)

Ja és conegut que la Unió Europea vol treballar contra els efectes del canvi climàtic i per això fa temps que es va proposar per al 2020 el famós objectiu 20-20-20. La intenció és reduir el 20% les emissions que provoquen el canvi climàtic, reduir el 20% del consum de fonts primàries i aumentar en un 20% el percentatge de les fonts renovables a l’hora de consumir energia, principalment.

Però per aconseguir aquest objectiu, un dels principals sectors sobre els que cal actuar és la construcció. De fet, els experts indiquen que l’ús d’energia, que afecta directament i indirectament els edificis, provoca més del 40% de les emissions de CO2. I la teulada és part de l’edifici per la qual, en cas que no estigui ben condicionada, es perd la calor a l’hivern i es guanya a l’estiu amb la conseqüent despesa d’energia que això suposa. (més…)

teules, com a especialistes en la rehabilitació de teulades i cobertes, està a punt de finalitzar la rehabilitació de la teulada del Palauet Albéniz de Barcelona, un edifici emblemàtic que pertany a la Casa Reial i del qual l’Ajuntament de Barcelona s’ocupa del manteniment. El palauet s’utilitza per celebrar actes culturals i per a recepcions i estades de personalitats quan visiten la capital catalana.

Ara fa més de dos anys que el servei de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, responsable de la gestió dels edificis històrics de la ciutat, va encarregar a l’empresa adjudicatària del manteniment d’aquests edificis, F. Closa Alegret SA, la reparació d’unes humitats a la teulada del Palauet Albéniz. A partir de llavors, aquesta constructora es va posar a treballar per solucionar-ho. I la primera acció que va fer, va ser contactar amb teules, la seva empresa de confiança especialista en la instal·lació i reforma de teulades. (més…)