Teulades

Sovint succeeix que la teulada d’una casa o un edifici passa molt temps sense rebre l’atenció necessària. L’idoni és realitzar revisions periòdiques (els especialistes asseguren que almenys una vegada a l’any), per assegurar-se que no s’han produït danys i, en cas que aquests existeixin, poder reparar-los abans que la seva gravetat augmenti i la seva solució sigui més complicada.

Aquestes comprovacions són més necessàries en cas que la teulada hagi sofert inclemències climàtiques (tempestes, forts vents, caiguda de calamarsa o neu, etc.). Però no fan falta aquestes condicions perquè el sostre es deteriori: solament l’acció de la humitat o la branca d’un arbre massa propera poden ser causa de petits perjudicis que, amb el temps, resultin problemàtics.

Riscos de la falta de manteniment de la teulada

Els principals riscos de la falta de manteniment de les teulades són dues: d’una banda, el trencament i eventual caiguda d’una teula i, per l’altre, la formació d’esquerdes.

Si una teula es desenganxa i queda solta, la gravetat i el vent podrien fer que caigui, amb el natural risc que lastime a algú o trenqui alguna cosa que estigui sota. Per saber si hi ha alguna teula solta, pot bastar amb una revisió visual: en general, les que no estan fixades al sostre apareixen trencades, desplaçades o tortes. Per a una major seguretat, s’aconsella examinar la teulada amb deteniment per comprovar que no hi ha peces soltes

 

El segon problema, la formació d’esquerdes, està relacionat amb el primer, ja que si una teula es trenca, es desplaça o cau, el buit que deixa donarà lloc a una esquerda. No obstant això, no fa falta que ocorri això amb una teula perquè es formi una esquerda: aquesta pugues haver-se de solament a l’acció de fongs o a una mala impermeabilització.

Les esquerdes provoquen filtracions, humitats i goteres a l’interior de l’habitatge. En cas que es detectin esquerdes, s’ha de procedir a segellar-les amb un morter aïllant i després assegurar el sostre amb algun material impermeabilizante. Un mètode recomanat és el d’instal·lar bandes de zinc al llarg de les junturas de la teulada. Aquestes tires creen una capa d’òxid de zinc, que resulta inofensiu per a les teules i impedeix el creixement de fongs i altres agents nocius.

Tant la formació d’esquerdes com el trencament o desplaçament d’esquerdes poden deure’s a l’acció de tempestes, però també a la simple erosió causada pel clima durant un temps perllongat. I existeixen altres factors: un sostre que no rep molt sol (perquè està sota l’ombra d’un arbre o perquè està orientat cap al nord) serà més propens a l’acció de fongs, algues i bacteris que un que rep la llum del sol de forma més directa. És a dir, hi ha molts elements que afecten l’estat de la teulada. Per això l’aconsellable, en qualsevol cas, és revisar-ho a consciència per actuar a temps davant qualsevol inconvenient.

 

Consells per al manteniment de la teulada

A continuació s’enumeren alguns consells que s’han de tenir en compte per protegir les teulades.

  • Revisar almenys una vegada a l’any l’estat de la teulada. De ser possible, s’ha d’observar, a més, el revestiment inferior de la teulada, per comprovar que no ha estat danyat per la humitat. L’idoni és que un expert en manteniment de sostres també efectuï una revisió, encara que amb una freqüència menor: cada cinc anys.
  • Procurar que no hi hagi branques d’arbres prop del sostre. Si n’hi ha, tallar-les per evitar que freguin o pengin sobre ell. Si es té una xemeneia, s’ha de tenir especial cuidat que no quedin branques per damunt o massa a prop, per garantir una bona ventilació i reduir el risc de possibles incendis.
  • Examinar, a més de les teules, l’estat de les junturas en el sostre, tant entre les pròpies teules com en les vores i, si els hi ha en la xemeneia, conductes de ventilació, la golfa, claraboies i lluernes.
  • Netejar les teules i les junturas no solament de brutícia, sinó també de nius d’ocells, aranyes, insectes i fongs. El mateix per a les antenes de televisió, penells i qualsevol altre objecte instal·lat en el sostre.
  • Llevar totes les fulles caigudes dels arbres que s’acumulin en els canalons de desguàs, sobretot a la tardor i principis de l’hivern. En aquestes èpoques, tals fulles poden bloquejar els conductes i generar que l’aigua s’estacioni allí, convertint-se en un focus d’insectes, bacteris i altres agents que puguin actuar de forma negativa sobre el sostre i també sobre les parets de la casa (a més dels riscos que comporten per a la salut).

Existeix una gran varietat de teules que s’adapten a multitud de preferències estètiques, climes o requeriments funcionals. Per exemple, la teula àrab resulta ideal per a teulades inclinades amb la funció principal d’escórrer l’aigua de pluja.

Normalment, necessitaràs 27 peces per cobrir un metre quadrat amb un solapamiento del 20 % de la longitud de les unitats. El model tradicional de teula àrab presenta un pes aproximat de 2 kg, disposant-se les peces amorteradas i fixes a la teulada.

Altres tipus comuns de teules

Al marge de la teula àrab tan característica de l’arquitectura espanyola regional, existeixen molts altres tipus de teules diferents de variada funcionalitat.

Per exemple, pots recórrer a les teules d’asfalt, que resulten molt resistents i econòmiques. En general, estan constituïdes per materials de reforç com la fibra de vidre i altres materials orgànics, que s’impregnen en asfalt per generar una pel·lícula impermeable. Destaquem la seva versatilitat, doncs poden imitar formats molt diversos i altres dissenys més clàssics de teules. Resulten lleugeres i presenten caràcter ignífugo.

Per la seva banda, les teules d’argila poden ser també molt duradores, però no resulten resistents a l’impacte. Com saps, constitueixen teulades molt elegants i la seva producció és sostenible en termes mediambientals.

Finalment, et presentem les teules de fusta, idònies per a teulades amb pendents majors de 20 graus per desguassar amb rapidesa. Poden ser de cedre, acàcia, roure o castanyer. Es consideren altament ecològiques, doncs no estan sotmeses a cap procés industrial ni tractament. De fet, generalment, s’empra la fusta verda sense assecar.

Com veus, cada tipus de teula presenta un rendiment específic que has de considerar per configurar la teva teulada ideal. Des de l’antiga teula àrab fins a les teules d’avantguarda amb fibra de vidre, el mercat et demostra que el futur de la teula com a element estructural i estètic té encara llarga vida en el nostre paisatge.

L’aïllament tèrmic és fonamental per evitar les fuites de calor a la llar. Això s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de diferents tipus de materials i la funció no és altra que evitar que el fred penetri a través de parets i teulades.

Com millor sigui el material aïllant que s’utilitzi, majors seran les seves capacitats d’aïllament, el que proporcionarà un important estalvi energètic en haver d’utilitzar en menor mesura la calefacció i l’aire condicionat.

A més, la utilització d’un bon material, també permetrà millorar altres paràmetres de l’interior dels habitatges com poden ser el acústics, en actuar també com a barrera contra els sorolls exteriors.

L’aïllant tèrmic s’instal·la tant a l’interior de la façana de l’edifici com a les teulades dels habitatges, el que s’anomena envoltant tèrmica. (més…)

L’elecció dels materials de construcció no és una qüestió intranscendent. Això influeix en aspectes tan importants com la sostenibilitat, el futur manteniment, les prestacions tècniques o fins i tot la protecció davant d’incendis.

Com reduir el risc d’incendi?

A les nostres mans està l’oportunitat de limitar el risc que el foc pugui propagar tant a l’interior de la nostra llar com a l’exterior. I per això podem valer-nos de certes mesures passives (disseny i construcció) que seran definitivament determinants. És important tenir en compte alguns punts:

– La capacitat portant: és el temps durant el qual un element pot mantenir la seva resistència mecànica.
– La integritat: com més integritat, més temps pot un element impedir el pas de les flames i els gasos.
– L’aïllament tèrmic: serà l’encarregat d’impedir que la temperatura a la cara no exposada al foc sigui excessivament elevada.

Per a això, la Unió Europea qualifica els materials de construcció en funció del seu òptim comportament davant d’un incendi. La qualificació A1 és la màxima i indica que un element és no combustible i no contribueix a un incendi en grau màxim. (més…)

Amb l’objectiu d’agilitzar al màxim la seva instal·lació, Teules ha arribat a un acord per ser instal·lador i distribuïdor oficial de Poujolat, una empresa francesa que arriba a Catalunya per a revolucionar el sector amb les seves xemeneies lleugeres prefabricades.

El seu experimentat sistema garanteix una teulada lleugera, neta, i sense humitats. De fet, una de les dificultats més habituals a l’hora de construir una xemeneia d’obra tradicional és la integració per disseny amb la teulada, que si no està perfectament resolt provoca goteres i deixa la llar desprotegida, a curt i llarg termini. (més…)

La manera de com construir les teulades i les característiques que han de tenir ha anat evolucionant amb el pas del temps. Antigament, per exemple, la ventilació no era un element que es tingués en compte a l’hora de construir una teulada. Des de fa uns anys, juntament amb l’aïllament tèrmic i la impermeabilització, són tres de les característiques imprescindibles a l’hora de construir una bona teulada.

La ventilació

Que la teulada tingui una ventilació adequada és un aspecte que es descuida moltes vegades, tot i que és un factor que determina la seva longevitat i eficiència. Una solució perquè les cobertes disposin d’una bona ventilació és el rastrellat de fusta i la fixació mecànica, evitant el màxim possible utilitzar el morter. (més…)

La teulada és la part més important dels habitatges i la que està més exposada a les inclemències meteorològiques. Això, juntament amb el pas del temps, són els factors que més erosionen les teulades i fan que perdin estanqueïtat i eficiència.

Un bon manteniment de la teulada suposa un estalvi econòmic

Cada cop més, el sota-coberta dels habitatges s’arregla i es condiciona per ser una part més de la casa on fer vida. Aquest és un motiu més per donar-li la importància que cal a la revisió periòdica de la teulada.
(més…)

Un edifici dura el temps que dura la seva teulada. Per això a TEULES hem treballat molts anys per aconseguir cobertes de llarga durabilitat que a més siguin lleugeres, aïllades i sostenibles. I finalment podem dir que a TEULES som pioners en el sistema constructiu TIV de teulades impermeables ventilades.

Però, què són les teulades impermeables ventilades (sistema constructiu TIV)? Aquest sistema, molt utilitzat arreu d’Europa i dels Estats Units, consisteix principalment en col·locar les teules sense morter, ja sigui amb adhesiu especial o sobre un llistó de fusta. (més…)

Aprofitar unes golfes com a un espai més de la casa, ventilat i lluminós, és més senzill i econòmic del que sembla.

A Teules en som especialistes gràcies a la instal·lació de les finestres per a teulades Velux, empresa líder mundial en el sector, que a través d’un sistema ideat especialment per dotar de llum l’espai sota coberta d’un habitatge permet fer-lo més confortable i ampliar-ne els seus usos.

Aconseguir més llum i una millor ventilació a casa

Aquest és el cas d’una de les actuacions realitzades per Teules a un habitatge unifamiliar de Vilanova. Les golfes s’utilitzaven com l’habitació dels jocs dels petits de la casa, però davant la necessitat d’adaptar-la com a dormitori per a convidats, la falta de llum natural i de ventilació era un problema. (més…)

Ja és conegut que la Unió Europea vol treballar contra els efectes del canvi climàtic i per això fa temps que es va proposar per al 2020 el famós objectiu 20-20-20. La intenció és reduir el 20% les emissions que provoquen el canvi climàtic, reduir el 20% del consum de fonts primàries i aumentar en un 20% el percentatge de les fonts renovables a l’hora de consumir energia, principalment.

Però per aconseguir aquest objectiu, un dels principals sectors sobre els que cal actuar és la construcció. De fet, els experts indiquen que l’ús d’energia, que afecta directament i indirectament els edificis, provoca més del 40% de les emissions de CO2. I la teulada és part de l’edifici per la qual, en cas que no estigui ben condicionada, es perd la calor a l’hivern i es guanya a l’estiu amb la conseqüent despesa d’energia que això suposa. (més…)