Solucions TIV

Solucions TIV

SISTEMES CONSTRUCTIUS DE TEULADES

Basant-nos en els canvis produïts en el món de les teulades i cobertes arran de l’aplicació i entrada en vigor del Codi Técnic de l’Edificació (CTE) i aprofitant els coneixements i experiència que hem adquirit en aquests últims 15 anys, a TEULES hem desenvolupat unes solucions constructives estàndar per a donar resposta a una demanda de la teulada-coberta actual:

Aquests sistemes o tècniques constructives estan basats en la perfecta combinació d’una sèrie de materials de contrastada solvència i qualitat, que configuren el concepte de teulada, lleugera, impermeable i ventilada.

Solució teula àrab.

Aquestes solucions constructives s’anomenen TIV, (Teulada Impermeable Ventilada).

TIV 1 TIV1b TIV1c TIV 2 TIV2b TIV 3 TIV 4 TIV 5 TIV 6
DISTRIBUÏDOR I
INSTAL·LADOR OFICIAL DE:

ELS NOSTRES PROVEÏDORS